คอมพิวเตอร์ ม.1

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010
การตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้ง และแนวนอน ใน Word 2010
การกำหนดขนาดกระดาษ ใน Word 2010
การเพิ่ม และลบไอคอนคำสั่งในแถบเครื่องมือด่วนใน Mic...
การบันทึกเอกสาร ใน Word 2010
การบันทึกเอกสารให้ใช้ได้กับ Word 97-2003 ใน Word 2010
การกำหนดรูปแบบตัวอักษร ใน Word 2010
การกำหนดลักษณะตัวอักษร ใน Word 2010
การกำหนดปรับขนาดตัวอักษร ใน Word 2010
การปรับเปลี่ยนสีตัวอักษร ใน Word 2010
การใส่สีเน้นข้อความ ใน Word 2010
การสร้างเอกสารใหม่ ใน Microsoft Word 2010
การใส่ลำดับตัวเลขให้ข้อความ ใน Word 2010
การจัดตำแหน่งข้อความ ใน Word 2010
การจัดระยะห่างระหว่างบรรทัด ใน Word 2010
การจัดระยะย่อหน้า ใน Word 2010
การจัดคอลัมน์ข้อความหน้าเอกสาร ใน Word 2010
การใส่กรอบให้ข้อความ ใน Word 2010
การปรับแต่งเอกสารด้วย Theme ใน Word 2010
การค้นหาคำในเอกสารของ Word 2010
การตั้งค่าการใช้งานระบบ AutoCorrect ใน Word 2010
การแปลคำศัพท์ ใน Word 2010
การแทรกรูปภาพที่จัดเก็บไว้ ใน Word 2010
การปรับความสว่างและความคมชัดของภาพใน word 2010
การเปลี่ยนสีของภาพใน word 2010
การใส่ลักษณะพิเศษให้ภาพใน word 2010
การแทรกแผนผังลงในเอกสาร ใน Word 2010
การปรับแต่งแผนผังใน Word 2010
การแทรกแผนภูมิใน Word 2010
การปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิใน Word 2010
การแทรกตารางใน Word 2010
การสร้างตารางในรูปแบบโปรแกรม Excel ใน Word 2010
การสร้างตารางสำเร็จรูปใน Word 2010
การใช้งานรูปแบบตารางอัตโนมัติใน Word 2010
การหาผลการคำนวณในตารางของ Word 2010
การกำหนดขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ใน Word 2010
การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการพิมพ์ใน Word 2010


ไม่มีความคิดเห็น: